Hotline: 0963 194 579

dịch vụ thành lập công ty đông nai
Trang chủ / Dịch vụ thay đổi cổ đông tại Đồng Nai

Dịch vụ thay đổi cổ đông tại Đồng Nai

25/04/2017

Thay đổi cổ đông tại Đồng Nai là thay đổi cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định hạn chế hoặc trường hợp hạn chế theo quy định của pháp luật:“Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.” Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định hạn chế này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Việc thay đổi cổ đông tại Đồng Nai được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Thay đổi cổ đông công ty tại đồng nai

Hồ sơ thay doi co dong tai Dong Nai năm 2017

– Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập
– Quyết định thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông
– Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông
– Danh sách cổ đông sáng lập khi đã thay đổi
– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới.
– Bản gốc giấy phép kinh doanh
– Mục lục hồ sơ
– Bìa hồ sơ
– Tờ khai thông tin người đi nộp hồ sơ

Bản gốc thủ tục thay đổi cổ đông tại Đồng Nai bao gồm:

– Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
– Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh
– Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
– Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

thay đổi cổ đông công ty tại biên hòa

Dịch vụ làm thủ tục thay đổi cổ đông tại Đồng Nai

Thiện Khánh tư vấn đại diện hoàn tất mọi thủ tục thay doi co dong tai Dong Nai cho bạn quy trình như sau:

– Thiện Khánh sẽ tiến hành soạn hồ sơ Thay đổi thành viên/cổ đông công ty cho khách hàng.
– Đại diện lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đồng Nai nộp hồ sơ Thay đổi thành viên/cổ đông cho khách hàng.
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đồng Nai , thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
– Nhận giấy Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đồng Nai  cho khách hàng.

Tư vấn thành lập công ty Đồng Nai Thiện Khánh luôn luôn sẵn sàng tư vấn trực tiếp, miễn phí về thủ tục thay đổi cổ đông tại Đồng Nai  qua Hotline: 0971 339 469.

Dịch vụ thay đổi cổ đông tại Đồng Nai
5 (100%) 1 vote
Chia sẻ bài viếtShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Thông tin liên hệ